Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

1925 5218 390

syflove:

pretty

Reposted fromfreakish freakish viafashionette fashionette
Pauliora
5135 ea90 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaImmortal Immortal
Pauliora
0242 8f1d 390
Pauliora
4927 4c3c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaCut Cut
Pauliora
3619 3a6f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialottee lottee
Pauliora
Pauliora
4579 e5d6 390
Pauliora
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viafashionette fashionette
Pauliora
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Pauliora
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Pauliora
1744 1b8c 390

May 08 2017

7720 7f9d 390

psycho-delic-cunt:

“Eye Candy” - Alexandra Levasseur

Reposted fromAmericanlover Americanlover
Pauliora
6831 9806 390
Reposted fromdusix dusix viagingerowaa gingerowaa

May 07 2017

May 05 2017

Pauliora
6135 4018 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamortal mortal
9386 f49a 390
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaCut Cut

May 04 2017

4768 6526 390
Reposted fromkimik kimik viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Pauliora
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl