Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

0669 f754 390
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaCut Cut

March 23 2017

Pauliora
4014 4acc 390
Reposted frompiehus piehus viadepresja depresja
Pauliora
Może to właśnie ja
Nie odtrącaj mnie
Może ja właśnie mam
Wszystko czego chcesz
Ten chaos w którym tkwię
Zniknie gdy poskładasz mnie
Reposted fromehh ehh viadepresja depresja

March 15 2017

Pauliora
4050 1202 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiedrunk diedrunk
Pauliora
7137 dab5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
Pauliora
2558 e341 390
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viadiedrunk diedrunk
Pauliora
3772 4cb8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk

March 14 2017

Pauliora
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier vialottee lottee
Pauliora
5865 98d0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialottee lottee
Pauliora
0605 43ce 390
Reposted fromLimysoul Limysoul vialottee lottee
Pauliora
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla vialottee lottee
Pauliora
8100 fd26 390
Reposted fromnaplimak naplimak viaredsth redsth

March 04 2017

Pauliora

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
Pauliora
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora

February 20 2017

Pauliora
8524 55a6 390
Reposted fromkerosine kerosine viamieszu mieszu

February 15 2017

Pauliora
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viapimpmyheart pimpmyheart

36 Things You Obviously Need In Your New Home

beben-eleben:

A Fire Pit IN THE POOL

image

A Door That Turns into a Ping-Pong Table

image

Chilled Produce Drawers in the Kitchen

image

A Wine Cellar Trap Door

image

 A Sleepover Room

image

A Door Handle That Automatically Turns Off Electricity and Gas When You Leave

image

A Swing-Set Dining Table

image

A Built-In TV for the Bathtub

image

A Glass-Encased Fireplace

image

 A Loft Hammock

image

A Hot Tub That Flows from the Inside to Outside

image

A Huge Round Bedroom Window

image

A Stained-Glass Door

image

A Library Staircase/Slide

image

A Bone-Shaped Pool for Your Dog

image

Read More

Pauliora
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamieszu mieszu
Pauliora
2864 b3eb 390
Reposted frommslexi mslexi viadiedrunk diedrunk

July 04 2015

Pauliora
0895 f113 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl